Služby

 • Dodávky, montáž, revize a opravy chladících freonových a čpavkových zařízení.
 • Dodávky, instalace, revize a opravy chladících kompresorů řady NF, UK, UL, UB a blokových chladících jednotek CJ a BB včetně montáže. Dodávky starších repasovaných kompresorových soustrojí včetně montáže, možnost dodávky samotného kompresoru nebo el. motoru.
 • Dodávky nových nebo repasovaných čpavkových čerpadel CH 40 včetně montáže, opravy čpavkových čerpadel CH 40 výměnným způsobem.
 • Výměny uzavíracích ventilů, zpětných klapek, hladinoznaků, plováků, míchadel apod. včetně jejich oprav, výměny pojišťovacích ventilů na zařízení výměnným způsobem.
 • Dodávky nových nebo repasovaných el. motorů včetně montáže, výměny ložisek el. motorů, dodávky nových nebo repasovaných spouštěčů motorů (ručních i stykačových).
 • Dodávky repasovaných vzduchových kompresorů ČKD Praha a ČKD Žandov, opravy vzduchových kompresorů ČKD Praha a ČKD Žandov.
 • Dodávky odpařovacích kondenzátorů včetně jejich montáže.
 • Demontáž strojního zařízení při jeho obnově nebo likvidaci.
 • Dodávky kapalného čpavku v cisterně (1000 kg) nebo v lahvích (40 kg).
 • Dodávky kompresorových, motorových, převodových a hydraulických olejů MOBIL.
 • Dodávky nemrznoucích směsí do chladicích a klimatizačních zařízení.
 • Dodávky veškerých komponentů a armatur na chladící zařízení (uzavíracích ventilů, přírub, míchadel, rohových filtrů, stavoznaků, zpětných ventilů, odvzdušňovačů, mertiků, pojišťovacích ventilů, zpětných klapek, vodních klapek, šoupat, rozdělovačů, oblouků, třmenů, konzolí, teploměrů apod.
 • Ostatní montážní práce a dodávky po vzájemné dohodě.


Montážní práce
     Jsou prováděny na místě u zákazníka, u některých oprav je možno dohodnout výměnný způsob. Náhradní díly zajistí dodavatel.

Dodací lhůty
     Po dohodě s odběratelem dle jeho požadavků a potřeb, v případě nutnosti (havárie), nástup do 24 hodin od nahlášení.

Code by Hukot.cz Copyright © 2004 - 2022 Alois Tacl - servis průmyslového chlazení